VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS O KOMPLEXNEJ REHABILITÁCII ĽUDÍ S POSTIHNUTÍM
AKTUÁLNE ČÍSLO
2,3,4/2015

Vážení priatelia,
vzhľadom na nepridelenie príspevku na vychádzanie časopisu Efeta na rok 2015
nebolo možné vydať celý ročník v tlačenej forme. V elektronickej forme si
môžete trojčíslo Efeta 2,3,4/2015 stiahnuť tu: