SCIENTIFIC-PROFESSIONAL JOURNAL ON COMPLEX REHABILITATION OF DISABLED PEOPLE
CURRENT ISSUE
2/2014
IN CIRCULATION

Vážení priatelia,
vzhľadom na nepridelenie príspevku na vychádzanie časopisu Efeta na rok 2015
nebolo možné vydať celý ročník v tlačenej forme. V elektronickej forme si
môžete trojčíslo Efeta 2,3,4/2015 stiahnuť tu: