VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS O KOMPLEXNEJ REHABILITÁCII ĽUDÍ S POSTIHNUTÍM
AKTUÁLNE ČÍSLO
2,3,4/2015

KATALÓG

Články nájdete v sekcii Publikácie pod jednotlivými ročníkmi. Služba objednávania článkov sa zrušila.

Zadajte, čo hľadáte :

Borešová, A.
K nedožitým 80. narodeninám Henricha Janusa (31. 3. 1927 - 16. 7. 2004)
E, 17, 2007, 3, 19
Borešová, A.
Spomíname na prof. Juraja Brťku
E, 17, 2007, 4, 17
Borešová, A.
In memoriam PaedDr. Ľudmila Viktorínová (1936 - 2007)
E, 17, 2007, 4, 18
Borešová, A.
Z kroniky špeciálnej pedagogiky - V roku 2007 sme si pripomenuli nasledujúce výročia a významné osobnosti
E, 18, 2008, 1, 14
Borešová, A.
Nekrológ PaedDr. Ladislav Pribula
E, 18 2008, 2, 10
Borešová, A.
"Semenište" špeciálnej pedagogiky na Slovensku pred vznikom SŠLV (k 40. Výročiu SŠLV v SR)
E, 19, 2009, 1, 21 - 22
Borešová, A.
Spoločnosť maďarských liečebných pedagógov (MAGYE) a jej prínos v rozvoji slovenskej špeciálnej pedagogiky (k 40. výročiu SŠLV)
E, 19, 2009, 2, 14 - 15
Borešová, A.
Nekrológy - Boli piliermi maďarskej liečebnej pedagogiky a MAGYE
E, 20, 2010, 1, 16 - 17
Borešová, A.
Z kroniky špeciálnej pedagogiky
E, 20, 2010, 1, 28
Borešová, A.
Štyridsať rokov v službách SŠLV - PaedDr. Priska Körtvélyesiová
E, 20, 2010, 2 -3, 34