VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS O KOMPLEXNEJ REHABILITÁCII ĽUDÍ S POSTIHNUTÍM
AKTUÁLNE ČÍSLO
2,3,4/2015

KATALÓG

Články nájdete v sekcii Publikácie pod jednotlivými ročníkmi. Služba objednávania článkov sa zrušila.

Zadajte, čo hľadáte :

Borešová, A.
Kronika 2010
E, 20, 2010, 4, 32 - 33
Borešová, A., Lechta, V.
Významné životné jubileum Prof. Dr. Gordosné, dr. Szabó Anna
E, 18, 2008, 3, 17
Brabcová, Z., Dobríková, Z., Nemčoková, V., Šuchtárová, Z.
Uplatňovanie enviromentálnej výchovy vo výchovno – vyučovacom procese ZŠ pri NsP. F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici
E, 11. 2001, 2, 31
Brabcová, Z., Gromová, M.
Prázdniny v nemocničnej škole
E, 16, 2006, 4, 20
Bruce Allen Knight
Inklúzia žiakov so špeciálnymi potrebami v školách bežného typu
E, 11. 2001, 2, 14 - 17
Bužeková, A.
Hyperaktívna porucha ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
E, 11. 2001, 2, 8 - 10
Buliaková, M.
Kanisterapia v Liptovskom Jamníku
E, 14. 2004, 3, 32
Bunová, B.
EEG - biofeedback
E, 12. 2002, 3, 5 - 6
Buranová, I.
Realizácia metodiky fonematického uvedomenia podľa D. B. Eľkonina u prelingválne sluchovo postihnutého dieťaťa predškolského veku
E 13, 2003, 4, 12 - 13
Cagáň, R.
Zvládanie zrakového postihnutia sociálnym porovnávaním – volanie na linku dôvery
E, 12. 2002, 2, 4 - 7