VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS O KOMPLEXNEJ REHABILITÁCII ĽUDÍ S POSTIHNUTÍM
AKTUÁLNE ČÍSLO
2,3,4/2015

KATALÓG

Články nájdete v sekcii Publikácie pod jednotlivými ročníkmi. Služba objednávania článkov sa zrušila.

Zadajte, čo hľadáte :

Dubayová, T., Hrebeňárová, L., Straka, V.
Syndróm vyhorenia učiteľov I. stupňa ZŠ a učiteľov ŠZŠ vo variante A
E, 20, 2010, 2-3, 16 - 20
Dunčko, Š.
Náš pedagóg jubiluje - K 80. narodeninám PaedDr. Juraja Mráza
E, 14. 2004, 3, 16
Fabínyiová, D.
Blumov ústav v Plešivci v rokoch 1898 - 1938
E, 12. 2002, 3, 12 - 14
Fabínyová, D.
Založenie Blumovho ústavu v Plešivci v roku 1898
E, 12. 2002, 1, 26 - 28
Fabian, I.
Integratívny informačný systém na voľný čas pre deti , mládež a dospelých v SR
E, 11, 2001, 1, 11 - 12
Faltínová, S.
Klub SCLEROSIS MULTIPLEX Pri Slovenskom zväze sclerosis multiplex v Levoči
E, 15, 2005, 1, 32
Farkašová, J.
Názory učiteľov špeciálnych základnych škôl na integráciu detí s Downovým syndrómom do základných škôl
E, 18, 2008, 3, 2 - 4
Farkašová, J.
Asistent učiteľa pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so špeciálnymi vých.-vzdel. potrebami
E, 19, 2009, 1, 5 - 7
Farkašová, J.
Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania - "FIE"
E, 19, 2009, 2, 7 - 9
Fečková, S.
Recenzia: Dieťa so špeciálnymi potrebami
E, 11, 2001, 1, 27