VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS O KOMPLEXNEJ REHABILITÁCII ĽUDÍ S POSTIHNUTÍM
AKTUÁLNE ČÍSLO
2,3,4/2015

KATALÓG

Články nájdete v sekcii Publikácie pod jednotlivými ročníkmi. Služba objednávania článkov sa zrušila.

Zadajte, čo hľadáte :

Škodáček, I.
Psychopatologické a sociálno - patologické prejavy u detí a mládeže - recenzia
E, 12. 2002, 1, 23
Škorvanková, G.
Medzinárodné aktivity UNESCO v tvorbe kníh pre postihnuté deti a mládež
E, 16, 2006, 2, 25
Škoviera, A.
Detské mestečko Zlatovce - vzostup a pád
E, 16, 2006, 3, 2 - 3
Škoviera, A.
Trendy náhradnej inštitucionálnej výchovy v zahraničí
E, 17, 2007, 3, 6 - 9
Škoviera, A.
Recenzia: Trendy náhradnej výchovy - Kuruc, M.
E, 18, 2008, 4, 30
Škrabáková, A.
Efektivita fonograforytmiky pri terapii zajakavosti
E, 20, 2010, 2-3, 11 - 15
Škrabáková, A.
Recenzia: Koktavosť. Integratívny prístup - Lechta, V.
E, 20, 2010, 4, 40
Šmáliková, R.
Základná škola, Materská škola pri Martinskej fakultnej nemocnici v Martine
E, 12. 2002, 4, 33
Šotolová, E.
Poruchy chování u dětí se zaměřením na ústavní a ochrannou výchovu
E, 12. 2002, 4, 22 - 24
Šotolová, E.
Současné přístupy ke vzdělávání romských dětí v ČR se zaměřením na přípravné třídy a romské pedagogické asistenty
E, 12. 2002, 2, 14 - 15