VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS O KOMPLEXNEJ REHABILITÁCII ĽUDÍ S POSTIHNUTÍM
AKTUÁLNE ČÍSLO
2,3,4/2015

KATALÓG

Články nájdete v sekcii Publikácie pod jednotlivými ročníkmi. Služba objednávania článkov sa zrušila.

Zadajte, čo hľadáte :

Štencl, J.
Seminár na tému "balbuties"
E, 11. 2001, 2, 30
Štencl, J.
Recenzia: Schprachtherapie mit Kindern - Terapia reči u detí
E, 12. 2002, 3, 21
Štencl, J.
Recenzia: The gift of therapy - Irvin D. Yalom - Chvála psychoterapie
E, 14. 2004, 1, 25
Štenclová, Ľ.
Centrum pre dysfluencie Slovenskej zdravotníckej univerzity
E, 17, 2007, 1, 32
Štutika, M.
Recenzia: Předškolní a primární pedagogika
E, 12. 2002, 3, 19
Šuleková, J.
Recenzia: Autizmus - zdravotní a výchovné aspekty - Gillberg, CH., Peeters, Th.
E, 14, 2004, 4, 28
Šulovská, M.
Recenzia: Preventívní a nápravná cvičení - Szabová, M.
E, 13, 2003, 2, 29
Šulovská, M.
Rekondično - rehabilitačný pobyt detí ŠZŠ v Makarskej
E, 14, 2004, 4, 23
Šulovská, M.
Splnené sny o žralokoch - ŠZŠ Vrbové
E, 15, 2005, 4, 32
Šulovská, M.
Užívanie návykových látok u mentálne postihnutých žiakov v špeciálnych základných školách na Slovensku
E, 16, 2006, 2, 6 - 8