VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS O KOMPLEXNEJ REHABILITÁCII ĽUDÍ S POSTIHNUTÍM
AKTUÁLNE ČÍSLO
2,3,4/2015

KATALÓG

Články nájdete v sekcii Publikácie pod jednotlivými ročníkmi. Služba objednávania článkov sa zrušila.

Zadajte, čo hľadáte :

Žaškovská, J.
Výsledky inšpekčnej činnosti v ŠZŠ
E, 14. 2004, 1, 16 - 17
Žaškovská, J.
Výsledky inšpekčnej činnosti v reedukačných domovoch mládeže
E, 14. 2004, 3, 10 - 12
Žaškovská, J.
Pedagogické riadenie, proces a podmienky výchovy a vzdelávania pri zdravotníckych zariadeniach v šk. roku 2005/2006
E, 16, 2006, 4, 8 -10
Žaškovská, J.
Inšpekcie v špeciálnych školách v školskom roku 2007/2008
E, 19, 2009, 1, 15 - 16
Žarnovičová, R.
Recenzia: Inštitucionálna edukatívna starostlivosť o seniorov v Slovenskej republike - Határ, C
E, 16, 2006, 2, 29
Žolnová, J.
Nekrológ - Odišiel docent Tatranský
E, 13, 2003, 1, 14
Žolnová, J.
Recenzia: Lehká mentální retardace v pedagogickopsychologickém kontextu
E, 13, 2003, 1, 27
Žolnová, J.
Komunikačná klíma v triedach stredných odborných učilišť pri reedukač. domovoch
E, 15, 2005, 4, 13 - 16
Žolnová, J.
Recenzia: Profesionálna príprava žiakov s mentálnym postihnutím - Hučík,J.
E, 18, 2008, 1, 28 - 29
Žovinec, E.
Rozhovor s Doc. PhDr. Věrou Pokornou - Centrum COGITO Praha
E, 20, 2010, 4, 12 - 14