VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS O KOMPLEXNEJ REHABILITÁCII ĽUDÍ S POSTIHNUTÍM
AKTUÁLNE ČÍSLO
2,3,4/2015

KATALÓG

Články nájdete v sekcii Publikácie pod jednotlivými ročníkmi. Služba objednávania článkov sa zrušila.

Zadajte, čo hľadáte :

Vaňhara, L.
Recenzia: Cvičení pro déti se specifickými poruchami učení - Pokorná, V.
E, 13, 2003, 1, 26
Vaňhara, L.
Recenzia: Odpoveď na Downov syndróm - Sobolewska, A.
E, 13, 2003, 3, 26
Vaňhara, L.
Recenzia: Predstavujeme zahraničné odborné časopisy
E, 13, 2003, 3, 30
Vaňhara, L.
Recenzia: Správne podporujeme ľavoruké deti - Weber, S.
E, 13, 2003, 4, 22
Vaňhara, L.
Recenzia: Švajčiarsky časopis pre liečebnú pedagogiku
E, 14. 2004, 1, 15
Vaňhara, L.
Recenzia: Logopaedica VI - Zborník Slovenskej asociácie logopédov
E, 14. 2004, 1, 29 - 30
Vaňhara, L.
Recenzia: Poruchy učení - Zelinková, O.
E,14, 2004, 2, 17
Vaňhara, L.
Recenzia: Förderung Mündlicher … - Podpora rečovej komunikácie .... . Allhoff, D.
E, 14. 2004, 3, 30
Vaňhara, L.
Recenzia: Interdisciplinárna starostlivosť pri komunikačných poruchách
E, 14, 2004, 4, 27
Vaňhara, L.
Recenzia: Koktavost - Komplexní přístup - Lechta, V.
E, 15, 2005, 1, 31