VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS O KOMPLEXNEJ REHABILITÁCII ĽUDÍ S POSTIHNUTÍM
AKTUÁLNE ČÍSLO
2,3,4/2015

KATALÓG

Články nájdete v sekcii Publikácie pod jednotlivými ročníkmi. Služba objednávania článkov sa zrušila.

Zadajte, čo hľadáte :

Vaňhara, L.
Recenzia: Übungsprogramm …Cvičný program pre hlas - Hammann, C.
E, 15, 2005, 2, 30
Vaňhara, L.
Recenzia: Hry a činnosti pro vývoj díděte s postižením - Newman, S.
E, 15, 2005, 3, 30
Vaňhara, L.
Recenzia: Menschen mit geistiger ... - Ľudia s mentálnym postihnutím - Speck, O.
E, 15, 2005, 3, 31
Vaňhara, L.
Recenzia: Grafomotorika pro děti předškolního věku
E, 16, 2006, 1, 30
Vaňhara, L.
Recenzia: Demenz Diagnostik... Diagnostika, poradenstvo ... - Stoppe, G.
E, 16, 2006, 2, 30
Vaňhara, L.
Recenzia: Gestalt psychoterapie - Moderní holistický přístup k psychoterapii - Mackewn, J.
E, 16, 2006, 3, 29
Vaňhara, L.
Recenzie: Selektiver mutismus ... - Selektívny mutizmus... - Katz - Bernstein, N.
E, 16, 2006, 3, 30
Vaňhara, L.
Recenzia: Medizinische Grundlagen der Heilpädagogik (Medicinske základy ....
E, 16, 2006, 4, 26
Vaňhara, L.
Recenzia: Leváci a jejich výchova - Healey, J.,M.
E, 16, 2006, 4, 29
Vaňhara, L.
Recenzia: Einführung .... Úvod do špeciálnopedagogickej diagnostiky Bundschuh, K.
E, 16, 2006, 4, 30