VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS O KOMPLEXNEJ REHABILITÁCII ĽUDÍ S POSTIHNUTÍM
AKTUÁLNE ČÍSLO
2,3,4/2015

KATALÓG

Články nájdete v sekcii Publikácie pod jednotlivými ročníkmi. Služba objednávania článkov sa zrušila.

Zadajte, čo hľadáte :

Vaňhara, L.
Recenzia: Stimulačná diagnostika konkrétne - Bundschuh, K.
E, 18, 2008, 3, 24 -25
Vaňhara, L.
Recenzia: Orofaciálny regulační terapie
E, 19, 2009, 1, 27 - 28
Vaňhara, L.
Recenzia: Poradenství - Dryden, W.
E, 19, 2009, 1, 28 - 29
Vaňhara, L.
Recenzia: Reč prežívajme, reč podporujme - Mannhard, A., Braun, W.
E, 19, 2009, 1, 30
Vaňhara, L.
Recenzia: Spektrum autistických narušení - Freitag, Ch.
E, 19, 2009, 1 30 - 31
Vaňhara, L.
Recenzia: Hochbegabung - Mimoriadne nadanie - Ziegler, A.
E, 19, 2009, 2, 27
Vaňhara, L.
Recenzia. Bilingvální rodina - Harding . Esch, Riley, F.
E, 19, 2009, 2, 28
Vaňhara, L.
Recenzia: Modul poradenskej psychológie - Rausch, A., a kol.
E, 19, 2009, 3, 28 - 29
Vaňhara, L.
Recenzia: Východiská a perspektívy inkluzívnej pedagogiky - Lechta, V. a kol.
E, 19, 2009, 3, 29
Vaňhara, L.
Recenzia: Inklúzia a spoločný život v materskej škole
E, 19, 2009, 4, 27 - 28