VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS O KOMPLEXNEJ REHABILITÁCII ĽUDÍ S POSTIHNUTÍM
AKTUÁLNE ČÍSLO
2,3,4/2015

KATALÓG

Články nájdete v sekcii Publikácie pod jednotlivými ročníkmi. Služba objednávania článkov sa zrušila.

Zadajte, čo hľadáte :

Vaňhara, L.
Recenzia: Štandardy špeciálnopedagogickej starostlivosti
E, 19, 2009, 4, 28 - 29
Vaňhara, L.
Recenzia: Sociálnoterapeutická rolová hra ako jedna z metód psychosociálnej práce
E. 20, 2010, 1, 26
Vaňhara, L.
Recenzia: Teória psychoterapie, osobnosti a meziľudských vzťahov
E, 20, 2010, 2 - 3, 42 - 43
Vaňhara, L.
Recenzia: Interakcia s deťmi so sluchovým postihnutím. Prirodzený auditívne orientovaný prístup v praxi
E, 20, 2010, 2 - 3, 43 - 44
Vaňhara, L.
Recenzia: Integrativní přístup v poradenství a psychoterapii - Culleyová, S. Bond, T.
E, 20, 2010, 4, 41
Vaňhara, L.
Recenzia: Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním
E, 20, 2010, 4, 42 - 43
Vaňhara, L.
Recenzia: Schulen der Musiktherapie - Muzikoterapeutické školy
E, 17, 2007, 1, 30 - 31
Vaňhara, L.
Recenzia: Liečebnopedagogické konanie, pragmatika liečebnej pedagogiky
E, 20, 2010, 1, 21
Vaňhara, L. - recenzia
Zajakavosť .... ?!
E, 11. 2001. 2, 26
Vajová, M.
Recenzia: Rómsky žiak v škole - Horňák, L.
E, 18, 2008, 1, 27