VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS O KOMPLEXNEJ REHABILITÁCII ĽUDÍ S POSTIHNUTÍM
AKTUÁLNE ČÍSLO
2,3,4/2015

KATALÓG

Články nájdete v sekcii Publikácie pod jednotlivými ročníkmi. Služba objednávania článkov sa zrušila.

Zadajte, čo hľadáte :

Vančová, A. - recenzia
A nehezentanuló ... Školská príprava detí s poruchami v učení
E, 11. 2001, 2, 23 - 24
Vedrödyová, M.
Recenzia: Psychopatologie pro pomáhající profese - Vágnerová, M.
E, 15, 2005, 3, 27
Vedrödyová, M.
Recenzia: Řeč těla v praxi - Hartley, M.
E, 16, 2006, 1, 28
Vedrödyová, M.
Recenzia: Řeč těla - Pease, Al
E, 16, 2006, 3, 31
Vojtechovský, R.
Možnosť zavedenia základov pedagogiky sluchovo postih. v ZŠI pre sluch. post. v ZŠ bežného typu
E, 13, 2003, 2, 17
Vojtechovský, R.
Nepočujúci by sa nemal stať učiteľom?
E, 13, 2003, 3, 24
Vojtechovský, R.
Začiatky vzdelávania nepočujúcich
E, 16, 2006, 4, 11
Vojtechovský, R.
Sociálna adjustácia mládeže s poruchou sluchu
E, 19, 2009, 4, 15 - 20
Vojtková, Z.
Naše žiačky ...
E, 11, 2001, 1, 13
Wanat - Žoldek, K., Zabiegaj, A.
Festival vedy - forma prezentácie rozmeru špeciálnej pedagogiky, prel. Baráni,P.
E, 16, 2006, 3, 23