VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS O KOMPLEXNEJ REHABILITÁCII ĽUDÍ S POSTIHNUTÍM
AKTUÁLNE ČÍSLO
2,3,4/2015

KATALÓG

Články nájdete v sekcii Publikácie pod jednotlivými ročníkmi. Služba objednávania článkov sa zrušila.

Zadajte, čo hľadáte :

Zeleiová, J.
Vo víre hudby - MUZIKOTERAPIA s klientmi po psychóze
E, 16, 2006, 1, 13 - 14
Zeleiová, J.
Koncentratívna pohybová terapia v podmienkach denného sanatória
E, 17, 2007, 1, 4 - 6
Zeleiová, J.
Koncentratívna pohybová terapia v individuálnej práci
E, 17, 2007, 2, 7 - 11
Zelina, M.
1.medzinárodná špeciálnopedagogická konferencia - Bzenec (ČR) - 23. - 25. 9. 2008
E, 18, 2008, 4, 15
Zelina, M.
1.medzinárodná špeciálnopedagogická konferencia - Bzenec (ČR) - 23. - 25. 9. 2008
E, 18, 2008, 4, 15
Zelinková, O.
Nekrológ - Odišiel Zdeněk Matějček 1922 - 2004
E, 15, 2005, 1, 24
Zelinková, O.
Nekrológ - PhDr. Zdeněk Žlab (1929 - 2006)
E, 16, 2006, 2, 18
Zupko, M.
Odborný seminár o autizme
E, 12. 2002, 1, 32
Škodová, E.
Zkušenosti s využitím standardného testu "Hodnocení fonematického sluchu u předškolních dětí" v diagnostice a terapii
E, 11, 2001, 4, 19 - 24