VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS O KOMPLEXNEJ REHABILITÁCII ĽUDÍ S POSTIHNUTÍM
AKTUÁLNE ČÍSLO
2,3,4/2015

KATALÓG

Články nájdete v sekcii Publikácie pod jednotlivými ročníkmi. Služba objednávania článkov sa zrušila.

Zadajte, čo hľadáte :

Žovinec, E., Babulicová, Z.
Program inštrumentálneho obohacovania podľa R. Feuersteina - základný. Od teórie k prvému kurzu na Slovensku
E, 20, 2010, 4, 9 - 12
Čobej, A.
Otvorená náruč i srdce pre chorých
E, 13, 2003, 3, 31 - 32
Říhová, A.
Logopedická intervence u osob s poruchou autistického spektra
E, 19, 2009, 4, 24 - 25
Bačová, M.
Recenzia: Kognitivní terapie: Stručný přehled - Neenan, M., Dryden, W.
E, 18, 2008, 2, 30
Baláž, J.
Univ. doc. PhDr. Vladimír Predmerský, CSc. (život a dielo)
E, 11. 2001, 3, 22 -24
Balážová, J.
Recenzia: Veľký psychologický slovník - Hartl, P., Hartlová, H.
E, 20, 2010, 4, 33 - 34
Balážová, J.
Recenzia: Inkluzívny proces v materských školách - Kováčová, B.
E, 20, 2010, 4, 34 - 35
Balážová, Z.
Týždeň detských radostí v DEMY
E, 12. 2002, 3, 29
Balúnová, A.
Jeden deň vyučovania na ortopedickom oddelení
E, 13, 2003, 3, 9 - 10
Ballo, F.
Prima - DSS - Žijú medzi nami, nepotrebujú súcit, ale aktívnu pomoc
E, 11, 2001, 4, 32 - 33