VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS O KOMPLEXNEJ REHABILITÁCII ĽUDÍ S POSTIHNUTÍM
AKTUÁLNE ČÍSLO
2,3,4/2015

KATALÓG

Články nájdete v sekcii Publikácie pod jednotlivými ročníkmi. Služba objednávania článkov sa zrušila.

Zadajte, čo hľadáte :

Bartoňová, M.
Recenzia: Zaměstnávání osob se zdravotným postižením - Doležel, R., Vítková, M.
E, 18, 2008, 1, 26
Bartova, H.
Z môjho života ... Doma je dobre
E, 15, 2005, 4, 25
Bartová, H.
Tvoja mama
E, 11, 2001, 1, 14 - 15
Bartová, H.
Kniha dochádzky - Hurá, prázdniny ...
E, 11. 2001, 3, 31 - 32
Bartová, H.
Osobitná škola internátna Topoľčany - Urobme si Vianoce, Kamienky
E, 11, 2001, 4, 17
Bartová, H.
Slimák. Modlitba
E, 13, 2003, 3, 13
Beňušová, K.
Liečebná pedagogika v zdravotníctve - poďakovanie, príležitosti a nové výzvy
E, 16, 2006, 3, 4 - 14
Belková, V.
Realizuje sa polyfunkčné integračné centrum v Banskej Bystrici?
E, 11. 2001, 3, 11
Bendová, P.
Recenzia: Dej mi ruku, ať mohu mluvit - vrátiť slovo těm, kteří jsou odříznuti od světa - Vexiau, A. - M.
E, 15, 2005, 3, 27
Bendová, P.
Recenzia: Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami - Opatřilová, D
E, 16, 2006, 4, 24