SCIENTIFIC-PROFESSIONAL JOURNAL ON COMPLEX REHABILITATION OF DISABLED PEOPLE
CURRENT ISSUE
2/2014
IN CIRCULATION

CATALOGUE

prázdny zoznam

prázdny zoznam :

Bergerová, B.
Orofacionálna stimulácia pri dyzartrii u detí s detskou mozgovou obrnou
E, 12. 2002, 3, 9 - 10
Binderová, M.
Jubilejný štedrý deň Mgr. Evy Brestenskej
E, 12. 2002, 4, 25 - 28
Birka, P.
Spomienky na školu alebo divoká školská integrácia
E, 17, 2007, 2, 18 - 19
Bizubová, M.
Odborné učilište internátne v Spišskom Štiavniku
E, 11. 2001, 2, 32 - 33
Borešová, A.
Pred sto rokmi sa narodil zakladateľ Spoločnosti pre špeciálnu a liečebnú výchovu na Slovensku - doc. PhDr. Vladimír Predmerský, CSc.
E, 12. 2002, 2, 29
Borešová, A.
Nekrológ - PhDr. Michal Gaži, CSc. (1925 - 2004)
E, 14. 2004, 3, 19
Borešová, A.
In memoriam - Milada Obuchová (1927 - 2003)
E, 14. 2004, 3, 20
Borešová, A.
Z kroniky špeciálnej pedagogiky
E, 15, 2005, 1, 25
Borešová, A.
Recenzia: Gyógyító pedagógia .... - Liečivá pedagogika - výchova a terapia Gordosné, A. a kol.
E, 15, 2005, 2, 22 -23
Borešová, A.
Spomíname na Viktora Göllesza
E, 15, 2005, 3, 22