Chcete začať cvičiť, no skupinové cvičenie v posilňovni, nie je nič pre vás? Mnohé rady a tipy, ako začať i doma, nájdete na našom webovom portáli.
Pri kúpe nehnuteľnosti si zistite, koľko vás jej prevádzka bude stáť

Pri kúpe nehnuteľnosti si zistite, koľko vás jej prevádzka bude stáť

Stavby, ktoré v súčasnosti vznikajú, sa musia podriaďovať viacerým požiadavkám napríklad ohľadom protipožiarnej odolnosti, energetickej hospodárnosti či statickej stabilite a podobne. Kolaudácie stavieb si vyžadujú splanenie všetkých podmienok, ktoré sú určené zákonom a normami, až potom je možné stavbu dať do užívania jej budúcemu majiteľovi.

Podpisujte len to, čomu rozumiete

Energetická certifikácia budov je novinkou v posudzovaní novostavieb a ide o doklad, ktorým preukazujeme ich kvalitatívne energetické vlastnosti a na jej základe sa posudzuje, či stavba spĺňa alebo nespĺňa požiadavky na energetickú hospodárnosť. Predkladať tieto certifikáty sú povinní aj vlastníci obnovy stavby po jej dokončení ku kolaudačnému konaniu.

Certifikát však musí vlastník stavby uschovať aj pre prípadné ďalšie dokladovanie, napríklad pri:

-predaji budovy, aby ho mohol odovzdať jej budúcemu majiteľovi

-prenájme pre nového prenajímateľa

-prevzatí certifikátu do 5 pracovných dní je povinný vystaviť energetický štítok na viditeľnom mieste, ale to platí len pre budovy s vyše 500m2, ktorú užíva aj verejnosť alebo s 250m2, ktoré majú v správe štátne inštitúcie

Pri stavbe každej novej budovy sa projektanti musia potrápiť aj s vypracovaním projektu, ktorý zníži energetickú náročnosť budovy, aby tak dokázali optimalizovať vnútorné prostredie v týchto novostavbách a zároveň ide o úsilie znížiť emisie oxidu uhličitého, ktorý sa energetická certifikácia budov nemalým percentom podieľa na spotrebe energetických zdrojov. Zároveň je energetický certifikát aj dôležitým dokumentom pri každom oceňovaní stavby na trhu, teda ak sa predáva, kupuje alebo prenajíma.

Výpočty musia súhlasiť s realitou

Každý nový majiteľ budovy musí energetický certifikát vyhotoviť v dvoch vyhotoveniach, jedno si necháva vlastník a druhé vyhotovenie je potrebné odovzdať na registratúre, oprávnenej osobe podľa § 7 ods. 1 písm. a). Celú túto záležitosť upravuje aj vyhláška č. 364/2012 Z. z., na základe ktorej sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.