VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS O KOMPLEXNEJ REHABILITÁCII ĽUDÍ S POSTIHNUTÍM
AKTUÁLNE ČÍSLO
2,3,4/2015

KATALÓG

Články nájdete v sekcii Publikácie pod jednotlivými ročníkmi. Služba objednávania článkov sa zrušila.

Zadajte, čo hľadáte :

Borešová, A.
Recenzia: Képességzavarok diagnosztikája .... - Poruchy schopností – diagnostika a terapia v liečebnopedagogickej psychológii - Engelmayer - Lányiné, A.
E, 15, 2005, 3, 28
Borešová, A.
Z kroniky špeciálnej pedagogiky
E, 16, 2006, 1, 18
Borešová, A.
Aj v Lučenci vyrástla špeciálnopedagogická osobnosť
E, 16, 2006, 2, 17
Borešová, A.
Krátka spoveď špeciálnej pedagogičky - z môjho života
E, 16, 2006, 2, 28
Borešová, A.
Prof. Phdr. Ladislav Požár, CSc.
E, 16, 2006, 3, 21
Borešová, A.
PhDr. Jozef Baláž, čestný predseda SŠLV - 75 ročný
E, 16, 2006, 4, 13
Borešová, A.
Významné životné jubileum Doc. PaedDr. Ludvika Edelsbergera, CSc.
E, 16, 2006, 4, 14 - 15
Borešová, A.
Z kroniky špeciálnej pedagogiky - 2006
E, 17, 2007, 1, 15
Borešová, A.
Recenzia: Základy pedagogiky mentálne postihnutých - Vančová, A.
E, 17, 2007, 1, 26
Borešová, A.
Spomíname - MUDr. Ladislav Kvasnička, st. (1927 - 2002)
E, 17, 2007, 3, 18