VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS O KOMPLEXNEJ REHABILITÁCII ĽUDÍ S POSTIHNUTÍM
AKTUÁLNE ČÍSLO
2,3,4/2015

KATALÓG

Články nájdete v sekcii Publikácie pod jednotlivými ročníkmi. Služba objednávania článkov sa zrušila.

Zadajte, čo hľadáte :

Atanasová, Ž.
Vyučovanie biológie v špeciálnej základnej škole zameranej na ekologické vzdelávanie
E, 11, 2001, 4, 18
Šamaj, Vl.
Desať rokov integrácie zrakovo postihnutých žiakov v ZŠ Gemerská 2 Košice
E, 12. 2002, 1, 32
Šaradinová, P.
Recenzia: Skupinová arteterapie - Nápady, témata a cvičení pro skupinovou výtv. práci
E, 15, 2005, 4, 31
Šúleková, J.
Vzdelávanie detí s poruchami učenia a pozornosti
E, 18, 2008, 3, 31 - 32
Šebianová, D.
We love to see your smile - Radi by sme videli váš úsmev!
E, 12. 2002, 1, 29
Šebianová, D.
Recenzia: Lidský mozek funkční systémy norma a poruchy - Koukolík, F.
E, 13, 2003, 3, 25
Šimko, J., Šimko, M.
Ján Šoltés - K nedožitým 100. narodeninám Jána Šoltésa
E, 13, 2003, 2, 18 - 19
Šimko, J., Šimko, M.
ZŠI, ŠZŠI, ZUŠ pre slabozrakých a nevidiacich v Bratislave
E, 18, 2008, 1, 30 - 32
Šimko, M., Šimko, J.
Niekoľko poznámok k integrácii zdravotne postihnutých žiakov
E, 17, 2007, 1, 9 - 11
Šimončičová, M.
Historický náčrt starostlivosti o zdrav. postih. deti v podmienkach Detského integračného centra v Trnave