VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS O KOMPLEXNEJ REHABILITÁCII ĽUDÍ S POSTIHNUTÍM
AKTUÁLNE ČÍSLO
2,3,4/2015

KATALÓG

Články nájdete v sekcii Publikácie pod jednotlivými ročníkmi. Služba objednávania článkov sa zrušila.

Zadajte, čo hľadáte :

Šumníková, P.
Speciální pedagogika - ročník 2006
E, 17, 2007, 4, 24
Šupatíková, M.
Demy (Domov sociálnych služieb v Trenčíne) má 10 rokov
E, 11, 2001, 1, 24
Šupatíková, M., Krajčovičová, G.
Materská škola so špeciálnymi triedami v Novom Meste nad Váhom
E, 13, 2003, 1, 28 - 29
Šupatíková, M., Krajčovicová, G.
Návšteva v Hippocentre
E, 13, 2003, 4, 28
Švecová, Z.
Vplyv najčastejšie sa vyskytujúcich nádorových ochorení detského veku na jazykové a iné vyššie psychické funkcie - I. časť
E, 12. 2002, 4, 2 - 7
Švecová, Z.
Vplyv najčastejšie sa vyskytujúcich nádorových ochorení detského veku na jazykové a íné vyššie psychické funkcie
E, 13, 2003, 1, 2 - 9
Švecová, Z.
Program výučby manuálnych znakov u detí s Downovým syndrómom
E, 14, 2004, 2, 7 - 8
Švecová, Z.
Koncepcia intervenčného programu Floor Time
E, 15, 2005, 1, 7 - 8
Švecová, Z.
Diagnostika u detí s narušenou komunikačnou schopnosťou v Holandsku
E, 15, 2005, 2, 14 - 16
Švecová, Z.
Recenzia: Clinical practice .... - Praktická klinická príručka ..... - Greenspan, S., Wieder, S. et al.
E, 15, 2005, 2, 23 -24