VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS O KOMPLEXNEJ REHABILITÁCII ĽUDÍ S POSTIHNUTÍM
AKTUÁLNE ČÍSLO
2,3,4/2015

KATALÓG

Články nájdete v sekcii Publikácie pod jednotlivými ročníkmi. Služba objednávania článkov sa zrušila.

Zadajte, čo hľadáte :

Z môjho života
Výpoveď matky postihnutého dieťaťa
E, 18, 2008, 1, 18
Zabiegaj, A.
Čo v sebe skrýva múzeum - projekt kultúrnej edukácie pre deti s ment.postih.
E, 19, 2009, 1, 17 - 18
Zabiegaj, A., Wanat - Žoladek, K.
Otvorený priestor divadla - školenie budúcich animátorov kultúry postihnutých
E, 18, 2008, 4, 17 - 18
Zápotočná, O.
Recenzia: Cvičení pro prozvoj čtení
E, 18, 2008, 3, 29
Zápotočná, O.
Recenzia: Dyslexie v předškolním věku? - Zelinková, O.
E, 18, 2008, 3, 30 - 31
Zápotočná, O.
Špecifické vývinové poruchy učenia z perspektívy inklúzneho vzdelávania
E, 19, 2009, 3, 7 - 11
Záskalicky, P.
Problematika kvality v starostlivosti o dospelých postihnutých ľudí: LEWO - koncepcia - 2. časť - zo zahraničia - prel. Matuška, O.
E, 15, 2005, 1, 16 - 20
Zászkaliczky, P.
Liečebná pedagogika v zjednocujúcej sa Európe - minulosť, súčasnosť a budúcnosť - prel. Matuška, O.
E, 16, 2006, 4, 21 - 22
Zászkaliczky, P.
Liečebná pedagogika v zjednocujúcej sa Európe - minulosť, súčasnosť a budúcnosť - pokračovanie
E, 17, 2007, 1, 18 - 19
Zeleinová, J.
Koncentratívna pohybová terapia v podmienkach denného sanatória
E, 16, 2006, 4, 5 - 7