SCIENTIFIC-PROFESSIONAL JOURNAL ON COMPLEX REHABILITATION OF DISABLED PEOPLE
CURRENT ISSUE
2/2014
IN CIRCULATION

CATALOGUE

prázdny zoznam

prázdny zoznam :

Abrahamsen, E.
Konduktívna výchova - prel. Marková, J.
E, 14. 2004, 1, 21 - 22
Akimjak, A.
Dieťa ako neopakovateľný objekt výchovy
E, 19, 2009, 3, 12 - 14
Algayerová, M.
Najvzácnejší dar
E, 16, 2006, 3, 15 - 16
Amtmannová, E.
Recenzia: Schulen der Musiktherapie - Školy muzikoterapie
E, 12. 2002, 3, 17 - 18
Amtmannová, E.
Recenzia: Leváci a jejich výchova - Healey, J.
E, 13, 2003, 1, 21
Amtmannová, E.
Recenzia: Muzikoterapia - Zeleiová J.
E, 18, 2008, 1, 19
Amtmannová, E.
Recenzia: Praxis der Frühförderung … - Prax včasnej starostlivosti ... Thurmair, M. Naggl, M.
E, 14. 2004, 3, 29
Andreánska, V.
Recenzia: Pokorná, V. - Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování
E, 12. 2002, 4, 32
Andreánska, V.
Recenzia: Kern, H. et al. - Přehled psychologie
E, 12. 2002, 4, 32
Andreánsky, M.
Recenzia: Základy psychológie ľudí s postihnutím - Požár, L.
E, 19, 2009, 1, 25