SCIENTIFIC-PROFESSIONAL JOURNAL ON COMPLEX REHABILITATION OF DISABLED PEOPLE
CURRENT ISSUE
2/2014
IN CIRCULATION

CATALOGUE

prázdny zoznam

prázdny zoznam :

Borešová, A.
K nedožitým 80. narodeninám Henricha Janusa (31. 3. 1927 - 16. 7. 2004)
E, 17, 2007, 3, 19
Borešová, A.
Spomíname na prof. Juraja Brťku
E, 17, 2007, 4, 17
Borešová, A.
In memoriam PaedDr. Ľudmila Viktorínová (1936 - 2007)
E, 17, 2007, 4, 18
Borešová, A.
Z kroniky špeciálnej pedagogiky - V roku 2007 sme si pripomenuli nasledujúce výročia a významné osobnosti
E, 18, 2008, 1, 14
Borešová, A.
Nekrológ PaedDr. Ladislav Pribula
E, 18 2008, 2, 10
Borešová, A.
"Semenište" špeciálnej pedagogiky na Slovensku pred vznikom SŠLV (k 40. Výročiu SŠLV v SR)
E, 19, 2009, 1, 21 - 22
Borešová, A.
Spoločnosť maďarských liečebných pedagógov (MAGYE) a jej prínos v rozvoji slovenskej špeciálnej pedagogiky (k 40. výročiu SŠLV)
E, 19, 2009, 2, 14 - 15
Borešová, A.
Nekrológy - Boli piliermi maďarskej liečebnej pedagogiky a MAGYE
E, 20, 2010, 1, 16 - 17
Borešová, A.
Z kroniky špeciálnej pedagogiky
E, 20, 2010, 1, 28
Borešová, A.
Štyridsať rokov v službách SŠLV - PaedDr. Priska Körtvélyesiová
E, 20, 2010, 2 -3, 34